Generische geneesmiddelen
 

zelfde inhoud

zelfde werking

andere verpakking

lagere prijs

 
  

 

Generische geneesmiddelen in mensentaal

Generische geneesmiddelen worden ook wel eens 'witte geneesmiddelen' genoemd. Een generisch geneesmiddel is meestal flink goedkoper dan het klassieke merk.

Minder uitgeven met witte geneesmiddelen

Van heel wat geneesmiddelen bestaan goedkopere vormen. Uw arts bepaalt dan hoeveel u uiteindelijk betaalt. Toch zijn er soms ook redenen om geen generiek voor te schrijven. Wees dus geïnformeerd. Deze website legt u uit wat kan en wat niet kan.

Generische geneesmiddelen in 5 vragen

   Wat zijn generische geneesmiddelen ?
   Hoeveel kosten 'goedkope' geneesmiddelen ?
   Waarom kies ik een generisch geneesmiddel ?
   Wie adviseert me voor witte geneesmiddelen ?
   Waar vind ik een lijst van generieken ?

 

Wat zijn generische geneesmiddelen ?

 

Generische geneesmiddelen zijn goedkopere versies van originele geneesmiddelen. Zij bevatten identiek dezelfde werkzame stof, ook al zien ze er misschien anders uit.

Generische geneesmiddelen in 1, 2, 3

Een generisch geneesmiddel is een nagemaakt origineel geneesmiddel. Dat kan als er aan drie voorwaarden voldaan wordt:

  1. Het octrooi (het patent) van het originele geneesmiddel is vervallen.
  2. De kwaliteit van de generiek is vergelijkbaar met die van het origineel.
  3. De prijs van het generische geneesmiddel ligt minstens 26% lager dan die van het origineel.
Generische geneesmiddelen duiken op als een octrooi vervalt

Een nieuw geneesmiddel ontwikkelen kost vele tientallen miljoenen euro. Het is een waagstuk voor farmaceutische bedrijven.  In ruil voor hun enorme investeringen in onderzoek en ontwikkeling, wordt de werkzame stof beschermd door een patent gedurende 20 tot 25 jaar.  Al die tijd mag er niemand anders het geneesmiddel kopiëren, tenzij indien het labo hier zelf toestemming voor geeft (de zogenaamde 'kopiegeneesmiddelen' die meestal net evenveel kosten).

20 tot 25 jaar bescherming door een octrooi: het lijkt lang, maar het is het niet. De termijn begint immers te lopen vanaf de prille ontdekking.  Daarna volgen nog 10 tot 12 jaar van onderzoek die de efficiëntie van het middel onderzoeken en de veiligheid ervan garanderen.  Dan pas kan het geneesmiddel op de markt gebracht worden om de gemaakte kosten te recupereren en vervolgens winst te genereren.

Als het patent vervalt, grijpen de generische labo's hun kans.
Zij verkopen producten onder de naam van het actieve bestanddeel, die ook de 'generische naam' wordt genoemd.
Een voorbeeld: het werkzame bestanddeel van Zantac is 'ranitidine'.  Toen het patent van Zantac verviel, verschenen de generische alternatieven.  Die dragen in hun naam een verwijzing naar 'ranitidine' zoals Docraniti, Raniphar, Ranitidine BC, Ranitidine EG, Ranitidine-Ratiopharm en Merck-Ranitidine.

Generische geneesmiddelen zijn even 'goed' als de originele

Generische geneesmiddelen zijn net even werkzaam als de originele.  Ze bevatten hetzelfde werkzame bestanddeel in dezelfde sterkte, onder dezelfde vorm en dezelfde toedieningswijze (bv. pilletjes om in te slikken).  Bovendien worden zij door het lichaam in dezelfde mate opgenomen. Een apotheker zegt dan dat de 'biologische beschikbaarheid' vergelijkbaar is, waardoor het origineel en de generiek 'bio-equivalent' zijn. Men neemt dan aan dat ook de werkzaamheid vergelijkbaar is.

Bij de fabricatie, de verdeling en de controle van generische geneesmiddelen gelden dezelfde normen als voor het originele geneesmiddel.

Generische geneesmiddelen zijn minstens 26% goedkoper

Generische geneesmiddelen worden pas terugbetaald als ze aanzienlijk goedkoper zijn dan het originele product.  Momenteel minstens 26%. (Opm. tot 31 december 2002 was dat 20% en tot 30 juni 2002 16%).

Die maximumprijs van een generiek (origineel product -26%) vormt meteen ook de basis waarmee het bedrag bepaald wordt dat door het ziekenfonds aan u terugbetaald wordt. Het bedrag dat overblijft, betaalt u zelf.

Om de 6 maanden publiceert het RIZIV de nieuwe lijsten. Generieken mogen natuurlijk hun verkoopprijs verder laten zakken dan -26%. Toch blijft het bedrag dat terugbetaald wordt onveranderd, want dat wordt nog steeds berekend op de maximumprijs die het generiek zou mogen hebben.

 

Hoeveel kosten 'goedkope' geneesmiddelen ?

De besparing voor de patiënt kan snel oplopen. Een origineel geneesmiddel waarvan een generische vorm bestaat, kan tot 4 maal duurder zijn.

Terugbetaalde goedkope geneesmiddelen

Uw ziekenfonds betaalt (in naam van het RIZIV) een deel van uw medicamenten.  Hoeveel?  Dat hangt af van de aard van het geneesmiddel en van uw status. Voor de doorsnee verzekerde is dat 75% voor de meeste geneesmiddelen.
Die 75% wordt berekend voor de goedkoopste vorm op de markt. Schrijft uw arts een duurder alternatief voor, dan past u het verschil zelf bij.

 

Terugbetaalde goedkope geneesmiddelen : voorbeeld 1

Uw arts schrijft u een geneesmiddel voor dat voor 75% terugbetaald wordt. Daarvan bestaan een generische vorm (€8) en een originele vorm (€12). Schrijft uw arts de generische vorm voor ? Dan betaalt u zelf €2 (25%) en het ziekenfonds €6 (75%).

Kiest uw arts voor het originele geneesmiddel van €12 ? Dan betaalt het ziekenfonds ook maar €6 en u het verschil, namelijk €6. Dat is in dit geval dus 3 keer zoveel dan u voor het generiek betaalt.

Terugbetaalde goedkope geneesmiddelen : voorbeeld 2

U neemt al jarenlang een medicament dat €20 kost. Stel dat u hiervan 25% zelf betaalt: dat is €5. Nu komt er een generisch geneesmiddel op de markt, dat maar €12 kost. Schakelt uw arts hierop over, dan betaalt u 25% zelf: dat is €3 in plaats van €5.
Uw ziekenfonds betaalt de rest, namelijk €9. Blijft uw arts bij het originele geneesmiddel van €20? Dan nog betaalt het ziekenfonds maar €9. U betaalt het resterende bedrag: €11. Dat is meer dan het dubbele dan u vroeger moest betalen. Uw totale winst bedraagt €8 (€11 min €3).

Niet-terugbetaalde goedkope geneesmiddelen

Voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen is de rekening snel gemaakt. Als patiënt steekt u het verschil in prijs volledig in uw zak. Een voorbeeld? Van sommige geneesmiddelen (bv. middelen tegen allergie) zijn de kleine verpakkingen vrij te krijgen.  Zij worden niet terugbetaald.  U beslist dus zelf welke vorm u koopt bij de apotheker: de originele of de goedkopere generische vorm. Noteer dat de grote verpakkingen van deze antiallergische producten wel terugbetaald worden indien op voorschrift. 
Hier neemt uw arts dus de uiteindelijke beslissing. Let op!  'Niet-terugbetaald' is niet hetzelfde als 'niet op voorschrift'. Er zijn geneesmiddelen die niet terugbetaald worden, maar wel op voorschrift zijn. Bijvoorbeeld slaapmiddelen.  Ook hier heeft uw arts de vrijheid van voorschrift.


Waarom kies ik een generisch product ?

U kiest voor een generisch product om te vermijden dat u meer moet betalen.

Als u het RIZIV was

Als u een identiek product vindt in 2 winkels met dezelfde service, welk koopt u dan?  Juist: het goedkoopste. Voor het RIZIV is dat niet anders.  Het RIZIV is het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Zij betalen een groot deel van uw geneesmiddelen via uw ziekenfonds. Logisch toch dat zij niet in de dure winkel willen kopen ?

Generische producten: hoe het vroeger was

Voor heel wat geneesmiddelen betaalt het RIZIV 75% van de prijs. Uw bijdrage (het 'remgeld') bedraagt dan 25%. Stel: 2 geneesmiddelen bevatten identiek dezelfde stof in dezelfde hoeveelheid. Het ene kost €12, het andere €24. Vroeger betaalde het RIZIV voor u 75% van beide producten. Dus €9 van het goedkope geneesmiddel en €18 van het dure geneesmiddel. Uw 'cadeau' kostte de sociale zekerheid in het laatste geval tweemaal zoveel. Dat was niet logisch.

Generische producten: hoe het nu is

"Gedaan hiermee", zei Minister Vandenbroucke op 1 juni 2001. Bestaat er een goedkopere vorm van een geneesmiddel?  Dan wordt dat het 'referentiegeneesmiddel', waarop het RIZIV zijn tussenkomst van 75% berekent. Schrijft de arts een duurder geneesmiddel voor, dan past de patiënt het verschil uit eigen zak bij.  Hoeveel kosten generische producten?

U wint bij een generisch product

Raar maar waar dus: uw arts beslist, maar u betaalt. Bestaat er een generisch alternatief voor uw geneesmiddel? Dan heeft u er alle belang bij dit met uw geneesheer te bespreken. Maar let op: hij/zij heeft soms gegronde redenen om niet over te schakelen.

Het RIZIV wint bij een generisch product

Het RIZIV hoopt jaarlijks 40 miljoen euro minder uit te geven.  Dit geld zou dan gebruikt worden om nieuwe geneesmiddelen sneller terug te betalen.

Uw dokter verliest niet bij een generisch product

Uw dokter krijgt een honorarium voor elke prestatie, bijvoorbeeld een visite. Het maakt niet uit of hij hierbij al dan niet een geneesmiddel voorschrijft. En dus zeker niet welk.  Toch bestaat er soms wat weerstand tegen het voorschrijven van generische producten.

Uw apotheker verliest niet bij een generisch product

Voor de apotheker maakt het niet uit of hij/zij een origineel of een generisch product verkoopt: de nettowinst is exact dezelfde.

 

Wie adviseert me voor witte geneesmiddelen ?

Uw arts bepaalt zelf wat hij/zij voorschrijft. Het staat u vrij om het goedkoopste alternatief te vragen. Voor geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn, neemt u die beslissing volledig zelf.

Witte geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn

Uw apotheker is uw beste raadgever voor geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is. Vraag naar het goedkoopste alternatief. Want u neemt zelf de beslissing over wat u koopt.
Voorbeelden: middelen tegen diarree, allergie, pijn, koortsblaasjes, brandwonden.

Witte geneesmiddelen op voorschrift

Uw arts is diegene die autonoom beslist wat hij voorschrijft. Logisch, want hij heeft de 'vrijheid van voorschrift' ('therapeutische vrijheid'). Uw apotheker mag dat voorschrift niet op eigen houtje veranderen ('substitutie'). Maar u mag uw arts uiteraard vragen naar een wit geneesmiddel.

Waarom schrijft mijn arts geen wit geneesmiddel voor ?

Er kunnen heel wat redenen zijn waarom uw arts geen wit geneesmiddel kiest.  Dit zijn er enkele:

  • Er bestaan nog geen generische alternatieven voor het geneesmiddel.
  • Het generisch alternatief kwam nog maar pas op de markt.
  • De vorm is voor u niet gepast  (bv. de tabletten zijn niet deelbaar).
  • Het uitzicht wijkt sterk af van het origineel (bv. rond en wit i.p.v. driehoekig en roze) - dat kan verwarrend zijn voor bv. oudere patiënten en kan de therapietrouw ondermijnen.

Waar vind ik een lijst van generieken ?

Ontdek of er een goedkoop alternatief bestaat voor uw medicament. Bekijk het verschil. Bereken uw besparingen.

 

 

   
© 2008 Powered by Pirana.be internet marketing